System Mycia centralnego

Wyposażenie Budynków - System Mycia Centralnego

System działa w oparciu o wysokociśnieniowy agregat pompowy instalacje zbudowaną na wysokociśnieniowych wężach mocowanych do ścian lub sufitu w budynku inwentarskim oraz zestaw akcesoriów do mycia, pianowania i dezynfekcji.

System służy do mycia budynku inwentarskiego oraz dezynfekcji metodą pianowania albo oprysku.

Elementy systemu:

  1. Agregat pompowy składający się z pompy, silnika trójfazowego, zaworu termozabezpieczającego, regulatora ciśnienia z bypassem, systemu total-stop, manometru, filtra i ramy.
  2. Instalacja - wykonana na bazie: węży w podwojnym oplocie stalowym (DN12 ciśnienie pracy 220 BAR / ciśnienie rozrywające 800 BAR), punkty myjące na bazie trojnikow i armatury wysokociśnieniowej, zaworow kulowych wysokociśnieniowych, szybkozłączy wysokociśnieniowych.
  3. Sprzęt myjąco-dezynfekujący – Wąż DN 8 dwa oploty stalowe wraz z szybkozłączem, pistolet z szybkozłączem, zestaw lanc z szybkozłączami (3 dlugości), pianownica (2 l) – dezynfekcja metodą pianowania, turbodysza, dysza płaska.