Pojenie trzody chlewnej

System pojenia trzody chlewnej

  • Poidła miskowe
  • Zawór stałego poziomu wody
  • Poidła smoczkowe