Mikrobiogazownie

 

 

Rolnictwo jest istotnym emitentem gazów cieplarnianych.

System wychwytywania dwutlenku węgla
GreenFarm zbiera i odzyskuje gazy
cieplarniane z gospodarstw.
System produkuje biogaz wyłącznie na bazie gnojowicy
z jednego gospodarstwa.
Zebrany biogaz jest wykorzystywany w silnikach gazowych do
produkcji energii elektrycznej dla gospodarstwa.

Ciepło z produkcji energii elektrycznej jest wykorzystywane w procesie. Komponenty mechaniczne i elektryczne są montowane
w kabinie technicznej, którą można łatwo podłączyć do nowych i istniejących zbiorników.

Pozostałość po produkcji biogazu – poferment - może być wykorzystany jako cenny nawóz
w uprawach rolniczych.
Skutkuje to mniejszą uciążliwością zapachową i znacznie mniejszą
emisją gazów cieplarnianych podczas stosowania
odgazowanej gnojowicy na polach.

 

 

Mikrobiogazownie GREENFARM - elastyczne i sterowalne

 

 

 

GreenFarm to pionierska koncepcja redukcji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa.

 

GreenFarm wykorzystuje produkty odpadowe z produkcji rolnej jako cenne surowce do produkcji energii. Energia jest wytwarzana i wykorzystywana w gospodarstwie, a produktem ubocznym jest zoptymalizowany nawóz, który jest łatwiej przyswajalny przez rośliny, co ogranicza wypłukiwanie składników pokarmowych do wód gruntowych.

 

 

 

GreenFarm to:

  • Tylko 4 miesiące od złożenia zamówienia do uruchomienia instalacji
  • Sprawdzona technologia
  • Skalowanie od 2 000 do 20 000 m3 biomasy rocznie
  • Redukcja kosztów energii elektrycznej, gnojowicy i nawożenia
  • Instalacja energetyczna
  • Poferment - lepsze wykorzystanie składników odżywczych przez rośliny
  • Redukcja emisji gazów = lepsze rozliczanie klimatu

Instalacja GreenFarm zmniejsza całkowitą emisję gazów cieplarnianych w gospodarstwa w kilku etapach.

 

 

Zbiornik na gnojowicę

 

 

 

Zbiornik na gnojowicę nie musi być zbiornikiem o dużej pojemności, wystarczy zbiornik 130 – 150 m3. Do tego zbiornika regularnie dostarczamy gnojowicę z wanien w budynku.

 

 

W zbiorniku mikrobiogazowni zachodzą procesy odgazowania gnojowicy

 

 

 

Chłodzenie

 

 

 

 

Instalacja ogrzewania i gazowa

 

 

 

 

Silniki GreenFarm

System GreenFarm wykorzystuje silniki gazowe o długim okresie międzyobsługowym, niskim poziomie hałasu (63 dB w pomieszczeniu technicznym), prostej konstrukcji bez turbodoładowania.

Silniki uruchamiają się i synchronizują bezpośredni z sieci.

 

 

Model kW Ilość silników gazowych
GF 15-1 15 1
GF 30-2 30 2
GF 45-3 45 3
GF 60-4 60 4
GF 75-5 75 5

 

 

Wymiary kontenera biogazowni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteście Państwo zainteresowani instalacją mikrobiogazowni w swoim gospodarstwie?
Zapraszamy do kontaktu
+48 501 291 511
+48 606 239 523