Zagospodarowanie gnojowicy

Gnojowica może być stosowana do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej (za wyjątkiem warzyw), oraz do nawożenia łąk i pastwisk a w umiarkowanych dawkach także do nawożenia roślin motylkowatych. Gnojowica stanowi wartościowy, płynny nawóz naturalny o dużej zawartości składników pokarmowych, głównie azotu i potasu występujących w formach łatwo dostępnych dla roślin.

Zanim gnojowica trafi na pole trzeba ją przetransportować z wanien oraz zmagazynować.

Odprowadzenie gnojowicy

 • Mufy i Korki do kanalizacji

 • Odpowietrzniki

 • Zasuwy

Zbiorniki na gnojowicę

 • Zbiorniki żelbetowe monolityczne

 • Przykrycia zbiorników

 • Przepompownie

Pompy i Mieszadła do gnojowicy

 • Mieszadła do gnojowicy

  • Elektryczne

   • Zatapialne

   • Do wanien gnojowicowych – podrusztowe i JET

  • Ciągnikowe

 • Pompy do gnojowicy

  • Elektryczne

   • Zatapialne

   • Wałowe z silnikiem nad zbiornikiem

  • Ciągnikowe

Odprowadzenie gnojowicy

Mufy i Korki do kanalizacji

 

Poniżej kanałów gnojowicowych należy zamontować rurociąg z rur kanalizacyjnych z PCV o średnicach (200,250,315 mm) odpowiednio dobranych do wielkości kanału. Następnie tworzymy odpływ poprzez łączenie rurociągu z mufami lub trójnikami. Te elementy mają specjalne przewężenie (talię) pełniące role gniazda dla korka. Z zewnątrz jest do nich „przyklejona’’ warstwa piasku, dzięki której ściśle łączą się z betonowym dnem kanału.

Kształt, ciężar i wielkość korka są tak dobrane by gwarantować pełną szczelność a jednocześnie łatwość otwierania i zamykania takiego zaworu.

Kolejnym ważnym elementem systemu jest zawór odpowietrzający o specjalnej konstrukcji, który zapewnia wyrównanie ciśnienia w rurociągu i pozwala na prawidłowy odpływ gnojowicy.

Kanały powinny być opróżnione nie rzadziej niż co 4-5 tygodni. Wystarczy wówczas za pomocą haczyka wyciągnąć korek w punkcie spustowym.

Gnojowica wartkim strumieniem spłynie do rurociągu i dalej do zbiornika na zewnątrz budynku. Skierowanie gnojowicy do odpowiedniego zbiornika umożliwiają zasuwy., które też są przystosowane do łączenia z rurami kanalizacyjnymi z PCV.

 

 

Zbiorniki na gnojowicę

Zbiorniki żelbetowe monolityczne ROL-TANK

 

STABILNE TRWAŁE ATRAKCYJNE CENOWO SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE WYMAGANIA

 

 • Idealne do gnojowicy, wody, ścieków

 • Zagłębione lub napowierzchniowe

 • Wylewane z betonu B25Wu wg projektu

 • Pojemności do 1200 m3

 • Wysokość ścian 3m lub 4m

 • Dokładność wykonania dzięki zastosowaniu opatentowanego szalunku

 • Czas budowy w zależności od wielkości do 4 dni

 

Przykrycia zbiorników

Przykrycie zbiornika wykonywane jest z materiału plandekowego o gramaturze 1150 g/m2 w kolorze zielonym lub szarym dodatkowo wzmocnionym przez specjalną taśmę PCV.

Materiał ten jest odporny na pieśń, wilgoć, grzyby, amoniak, ciężkie związki chemiczne.

Pod przykryciem wykonywana jest dodatkowa specjalna siatka podtrzymująca przykrycie. Wykonuje się ją z pasów transportowych o wytrzymałości 5t.

Zalecany spadek przykrycia 30-40% 

Pompy i Mieszadła do gnojowicy

Mieszadła elektryczne zatapialne FLYGT

Bardziej efektywne mieszanie przy mniejszym zużyciu energii

 

W porównaniu z mieszadłami, instalowanymi na poziomie suchym, mieszadła zatapialne dają większy wybór możliwości ustawiania i instalowania oraz znaczne oszczędności w zużyciu energii w szerokim zakresie zastosowań, takich, jak tworzenie zawiesin cząstek stałych, usuwanie osadów dennych, tworzenie mieszanin, cyrkulacja lub destratyfikacja.

Wszystkie procesy mieszania wymagają wytworzenia - w rożnym natężeniu - małoskalowej turbulencji oraz przepływu masowego.

Podczas przepływu masowego cała zawartość zbiornika zostaje wprowadzona w ruch i wszystkie jej cząstki biorą udział w procesie mieszania.

Większość procesów mieszania wywołuje tylko silna turbulencję, natomiast przepływ masowy umożliwia kontrolowane, skuteczne mieszanie.

 

Mieszadła elektryczne do wanien gnojowicowych

Mieszadła podrusztowe

Elektryczne mieszadło podrusztowe służy do mieszania i ujednoradniania gnojowicy w kanałach i wannach przykrytych rusztami o szczelinach nie węższych jak 17 mm bez konieczności ich zdejmowania.

Mikser nie służy do ujednorodniania gnojowicy w wielko objętościowych kanałach magazynowych i zbiornikach pod oborą lub chlewnią.

Niezastąpiony jest tam, gdzie systematycznie podczas opróżniania zauważamy miejscowe zalegania frakcji stałej gnojowicy.

 • Konstrukcja pozwala na mieszanie gnojowicy w wannach bez odsuwania rusztów betonowych

 • Kształt skrzydełek mieszadła zapewnia dokładne mieszanie

 • Dzięki specjalnemu smarowaniu wodą pod ciśnieniem łożysko jest zawsze wolne od piasku lub podobnych ciał obcych w gnojowicy, co zapewnia bezawaryjność

 • Możliwość dostosowania do różnych głębokości kanałów za pomocą wciągarki

 • Pochylenie mieszadła w pozycji roboczej zwiększa skuteczność i zasięg mieszania

 

Mieszadła do gnojowicy – wersja JET

 • Wymaga zdjęcia rusztu – minimalne wymiary włazu 300/330mm

 • Dzięki konstrukcji wirnika duży zasięg mieszania

 • Szybsze mieszanie ze względu na większy promień i mniej przestawień urządzenia

 • Do dużych kanałów

 • Moc silnika od 5,5 kW do 11 kW

 • Długość masztu od 700mm do 1500mm

 • Łatwy transport i przygotowanie do pracy

 

Mieszadła do gnojowicy na wózku czterokołowym

Mikser służy do ujednorodnienia gnojowicy. Używany jest do mieszania zawartości kanałów podrusztowych chlewni, przepompowni oraz zbiorników podziemnych.

Mieszadło wpuszczane jest przez włazy, otwory w pokrywach zbiorników lub przez otwór po wyjęciu jednego rusztu.

Praca śmigła wywołuje ruch frakcji płynnej, która porywa pływający kożuch i osad z dna ujednorodniając całą zawartość zbiornika lub wanny.

Prowadnica mieszadła wykonana z nierdzewnego profilu zamkniętego osadzonego obrotowo na trzpieniu zamontowanym w ramie miksera.

Mocowanie prowadnicy umożliwia opuszczanie miksera oraz obracanie już zanurzonego mieszadła.

Ręczna wciągarka linkowa umożliwia opuszczanie i wciąganie stosunkowo ciężkiego miksera.

Do celów transportowych prowadnicę z mikserem nieznacznie uchyla się od pionu dla obniżenia jej wysokości.

Prowadnice mogą mieć długość 2 – 3m, żeby transportować mieszadło stosuje się przedłużenia, które są demontowane po zakończeniu pracy.

Najczęściej montowanym mieszadłem jest FLYGT 4640 2,5 kW

 

Mieszadła ciągnikowe

Mieszadło BRAND proste do WOM ciągnika

 

 

 

 

Pompy do gnojowicy

Elektryczne zatapialne

Zatapialne pompy Flygt z wirnikiem tnącym zostały skonstruowane specjalnie do pompowania płynnej gnojowicy, zawierającej części włókniste.

Pompy F charakteryzuje:

 • Zwarta konstrukcja, zespół pompa/silnik na wspólnym wale

 • Budowa modułowa umożliwiająca dobór odpowiednich zespołów

 • Wysoka sprawność

 • Wykonanie z żeliwa

 • Powłoki ochronne dla wszystkich części obudowy

 • Wykonanie silnika standardowe lub przeciwwybuchowe „Ex”

 • Silniki dla różnych parametrów sieci (na zamówienie dla nietypowych napięć i częstotliwości)

 • Zabezpieczenie termiczne silnika dla wszystkich wykonań standardowych i ”Ex”

 

Różne rodzaje instalacji pomp Flygt

 

Pompy wałowe z silnikiem nad zbiornikiem

Pompa wałowa elektryczna do gnojowicy VENERONI

 • silnik elektryczny 400/690 50Hz, 4-biegunowy, klasa IP55,

 • korpus pompy zbudowany z żeliwa sferoidalnego z

uszczelnieniem mechanicznym (widia-widia),

 • wał pionowy silnik-pompa w zabudowie stalowej

 • wyprowadzenie gnojowicy rurą pionową do góry, z

szybkozłączem

 • strumieniowa dysza mieszająca regulowana

 • konstrukcja nierdzewna INOX

 

Pompy ciągnikowe

Zespół pompowy ciągnikowy JUROP typ VL 14

do pompowania gnojowicy, na podstawie do 3-punktowego układu zawieszania z króćcami ssawnym i tłocznym.

Wymagania:

 • ciągnik rolniczy o mocy minimum 43KM

 • TUZ o udźwigu minimum 5 kN

 • WOM o obrotach n= 540 obr/min.

 

Zespół pompowy ciągnikowy JUROP typ VL 27

z oprzyrządowaniem do pompowania gnojowicy, na podstawie do 3-punktowego układu

zawieszania z króćcami ssawnym i tłocznymi.

Wymagania:

 • ciągnik rolniczy o mocy minimum 54KM

 • TUZ o udźwigu minimum 5 kN

 • WOM o obrotach n= 540 obr/min